Statusbericht

Locating you...

Missie & visie

Missie

Terracaza verbindt partijen aan elkaar en vormt daarmee een waardevolle bijdrage aan de Cirulaire Economie. De vraag en het aanbod van grondstoffen & materialen worden met elkaar verbonden door middel van advertenties, zodat de klant altijd en overal. zelf, dichtbij en zelf vrijkomende en/of benodigde partijen kan verhandelen. 

Visie 

Terracaza gelooft dat een duurzame bedrijfsvoering samengaat met een optimaal behoud van de leefomgeving en duurzaam gebruik van onze aarde. Het delen van in de keten aanwezige grondstoffen voorkomt het onnodig delven van nieuwe grondstoffen en grote transportafstanden (uitstoot CO2). Door vrijkomende grondstofstromen in beeld te brengen wordt hergebruik gestimuleerd.

Terracaza is daarin de verbindende schakel tussen vraag en aanbod. Onze visie is dan ook 'Let's get used to share and save!'.