Statusbericht

Locating you...

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Terracaza.nl helpt u bij het voeren van een maatschappelijk verantwoord en duurzame onderneming. Kernwaarden van MVO People, planet en profit zijn daarom verankerd in onze missie, visie en strategie. 

Duurzaamheid, de kern voor u
Voor uw onderneming voegt Terracaza.nl op laagdrempelige wijze maximale waarde toe door vraag en aanbod van in de markt aanwezige grondstoffen en fabricaten inzichtelijk te maken. Door deze informatie kunt u maximaal rendement behalen op het gebied van CO2-reductie en op de in- en verkoop van grondstoffen en materialen. Dit betekent voor u, resultaat op maatschappelijk gebied, meerwaarde voor het milieu en directe financiële kansen,  tegen minimale kosten, met minimale inspanning en minimale administratieve lasten.

Duurzaamheid, de kern bij Terracaza.nl
De duurzaamheid van een onderneming moet in onze ogen de kern raken. Terracaza is vanuit haar wortels duurzaam, dit maken wij voor u tastbaar door:

 

People
De beschikbaarheid van grondstoffen waarborgen voor huidige en toekomstige generaties.

Planet
Minimaliseren van verspilling van grondstoffen en beperken transportafstanden.  Met als resultaat maximaal behoud van onze leefomgeving.

Profit
Financiële marges door maximaal hergebruik van grondstoffen binnen en buiten uw onderneming en reductie van transportkosten.