Statusbericht

Locating you...

Circulaire Economie

In de circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Dat brengt veel kansen voor ondernemers: meer ketensamenwerking, innovatie, minder grondstoffenverbruik en minder afval. 

DE ESSENTIE

De essentie van circulair inkopen is dat de inkoper borgt dat de producent (of een andere verwerkende partij) de producten of materialen aan het einde van de levensduur of de gebruiksfase, weer (optimaal) in een nieuwe cyclus kan inzetten.

SUCCESFACTOREN

Belangrijke succesfactoren van de circulaire economie zijn: ketensamenwerking, transparantie en sociale innovatie. Het inkoopproces is voor alle drie cruciaal. Het inkoopinstrument biedt organisaties diverse mogelijkheden om de circulaire economie te bevorderen, zowel op strategisch als operationeel niveau.